NVA

De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten (NVA) bestaat al sinds 1996 en heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het vervoerrecht.

Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten (NVA) bestaat al sinds 1996 en heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten alsmede het leveren van een bijdrage aan de rechtsontwikkeling op het gebied van het vervoerrecht.

De vereniging wil dit realiseren door het onderhouden van contacten met instanties en organisaties werkzaam op dat gebied, het organiseren van studie- en discussiebijeenkomsten, onderlinge uitwisseling van informatie en het publiceren van artikelen en opvallende jurisprudentie.

Het doel en de werkwijze van de NVA zijn vastgelegd in de statuten. Advocaten kunnen alleen lid worden van de NVA als zij over voldoende ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van het vervoerrecht.

Advocaten worden slechts toegelaten als lid indien hij of zij ten minste vijf (5) jaren als advocaat is ingeschreven en aantoonbare kennis en ervaring bezit op het gebied van verroerrecht en indien hij/zij in zijn/haar praktijk ten minste zeshonderd (600) uren per jaar aan dit rechtsgebied besteedt. Daarnaast dient jaarlijks ten minste de helft van het totaal door de Nederlandse Orde van Advocaten verplichte aantal opleidingspunten op gebied van het vervoerrecht te worden gehaald.

Advocaten die nog niet aan alle eisen voldoen kunnen aspirant-lid worden.

Bestuur

Voorzitter

mr. W.E. Boonk

Secretaris

mr. M. Wattel

Penningmeester

mr. E.J.L. Bulthuis

Leden

Wilt u in contact komen met een van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten?

Correspondentieadres

NVA t.a.v. mr. M. Wattel, secretaris
Westblaak 179
3012 KJ Rotterdam